nnpc.net
当前位置:首页 >> 来开头的四字词 >>

来开头的四字词

来开头的四字词语 :来日方长、来势汹汹、来历不明、来之不易、来者不拒、来龙去脉、来鸿去燕、来者可追、来日正长、来踪去路、来路不明、来因去果、来者居上、来者不善、来情去意、来去分明、来回来去、来日大难、来去无踪、来好息师、来轸方遒

来龙去脉,来来往往,来去自如,

多元输入法(多元汉字与图形符号输入法)不但能输入国际标准万国码6版所有(7.68余万)汉字和大量图形符号,还随带了九万条词汇,包括成语、俗语、歇后语、地名等.只要输入一个字或词,即自动显示出以此字或词开头的大量词汇,特别适宜于中文写作中选择合适词汇之用,亦可供玩组词、成语接龙游戏,在游戏中不断扩充词汇量,提高文化水平.例如【来】字开头的四字词汇有: 来历不明;来之不易;来华访问;来人来函;来势汹汹;来势凶猛;来踪去迹;来路不明;来电来函;来日方长;来料加工;来去自由;来者不善;来者不拒;来去匆匆;来样加工;来来往往;来犯之敌;来龙去脉.

来日方长、来历不明、来龙去脉、来之不易、来者不拒、来势汹汹、来去无踪、来鸿去燕、来者不善、来者可追、来日大难、来处不易、来踪去迹、来日正长、来踪去路、来轸方遒、来者勿拒、来因去果、来回来去、来迎去送、来情去意、来者居上、来去分明、来好息师、来路不明、来往如梭、来世不可待、来而不往非礼也、来者不善,善者不来来是是非人,去是是非者

来势汹汹 来龙去脉 来日方长 来鸿去燕 来者不拒 来者可追 来之不易 来去匆匆 来禽青李 来历不明 来路不明 来去无踪 来情去意 来者不善 来踪去路 来好息师 来日大难 来去分明 来踪去迹 来处不易 来回来去 来者勿拒 来因去果 来迎去送 来复螺纹 来派过节 来者居上

来来往往来历不明来龙去脉来日方长来者不拒来之不易

来历不明、 来日方长、 来龙去脉、 来而不往非礼也、 来之不易、 来者不拒、 来者不善、 来势汹汹、 来者可追、 来鸿去燕、 来去无踪、 来日大难、 来好息师、 来世不可待、 来者居上、 来踪去迹、 来回来去、 来迎

来者不善 读音:[ lái zhě bù shàn ] 释义:善:亲善,友好. 强调来人不怀好意,要警惕防范. 出 处:《老子》:“善者不辩,辩者不善.” 2.来日大难 读音:[ lái rì dà nàn ] 释义:表示前途困难重重. 出 处:三国魏曹植《善哉行》:“来

语重心长、语焉不详、语无伦次、语不惊人、语笑喧阗、语妙天下、语短情长、语四言三、语妙绝伦、语近指远、语笑喧呼、语笑喧哗、语近词冗、语出月胁、语重心沉、语简意赅、语不投机、语重情深、语无诠次、语言无味、语妙绝伦

料事如神、料峭春风、料戾彻鉴、料远若近、料敌若神

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nnpc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com